Preview Mode Links will not work in preview mode

Upolert Prat


Jun 26, 2020

I anledning 10-års jubileum for Bernhard, inviterer han til fest i garasjen til Tom. På gjestelista står Robert Vårhus, Terje Fredriksen, Faruk Prnjavorac og Truls Håkenstad.